Pravidla a podmínky
Pravidla a podmínky využívání našich služeb

Obsah

1. Všeobecná pravidla

1.1 Hraním na serveru akceptujete níže uvedená pravidla. Neznalost pravidel, podmínek a ustanovení neomlouvá. 

1.2 Na serveru a službách provozovaných k serveru (Discord, Fórum, TeamSpeak apod.) je přísně zakázáno umísťování reklamy na cokoliv, co nijak nesouvisí se serverem. Do této kategorie spadá i například sdílení profilů na sociálních sítích se záminkou pořádání náboru nebo jiné akce na jiném serveru.

1.3 Pokud nějaký hráč porušil herní pravidla nebo se jinak provinil, může být zveřejněna jeho herní historie (chat, stavby apod.). 

1.4 Pravidla se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění. 

1.5 Je přísně zakázáno používat herní nick nebo skin podobný, jako mají členové Admin Teamu, YouTubeři nebo jakékoli známé osobnosti. Výjimku při využití stejného skinu tvoří souhlas s jeho vlastníkem nebo tvůrcem.

1.6 Na službách provozovaných k hernímu serveru je povoleno používat pouze stejné nebo podobné nicky, jako ve hře. Je také zakázáno vydávat se za někoho jiného. 

1.7 Je zakázáno neslušné nebo neestetické vyjadřování a to jakýmkoli způsobem včetně herního nicku či staveb. Vulgarita je považována za vulgaritu i při jejím zacenzurování. V soukromých zprávách nemusí být trestná v případě, že není mířená na určitou osobu nebo skupinu.

1.8 Všechna data jsou majetkem serveru. V případě jejich ztráty nebo poškození hráči ztrácejí právo na náhradu škody. Náhrada se týká pouze prostředků nakoupených za reálné peníze. 

1.9 Žádný člen Admin Teamu ani hráč nemá právo po někom chtít přihlašovací údaje k serveru. Vydání jakýchkoli údajů každý provádí na vlastní riziko ztráty herního účtu nebo herních prostředků. 

1.10 Každý je povinen používat dostatečně silné heslo. V případě ztráty jste za to zodpovědní pouze Vy. 

1.11 O typu a délce trestů rozhoduje Admin Team. Reklamace je možné provádět na oficiálním fóru. 

1.12 Jako důkazní materiály  se používají nezfalšované screenshoty (snímky obrazovky) nebo videa. Svědka nelze brát jako důkazní materiál. 

1.13 Pokud někdo nalezne nějakou chybu nebo bug, je povinen ho neprodleně nahlásit. V případě zneužívání chyby nebo bugu může být udělen trvalý ban na herní účet. 

1.14 Je zakázáno spamovat reporty (a/nebo fórum porušení pravidel) nebo je využívat k čemukoli jinému, než nahlašování hráčů. 

1.15 Urážky typu „Loser“, „Noob“, „Kid“, „Ezz“, „Nebreč“ apod. nejsou povolené.

1.16  Je zakázáno obviňovat hráče z využívání cheatů nebo nepovolených módů, pokud k tomu hráč nemá nějaký důkaz. Pro nahlašování hráčů neslouží chat, ale officiální fórum Forum.InfinityLand.eu.

1.17 Je přísně zakázáno používání jakýchkoli úprav klienta, hacků, cheatů, módů nebo resource packů, které nějak ovlivňují požitek ze hry nebo dělají práci za hráče. Do této sekce patří také různé autoclickery, doubleclickery nebo makra. Povolené modifikace jsou: Shaders mod, Optifine, Litemod, Rei’s minimap, ArmorStatus, Damage Indicator, ToggleSprint, 5zig, Smooth font, TMI, Macro beybind mod a běžné resource packy (kromě X-Ray RP apod.).

1.18 Admin tým má právo vyzvat hráče k ukončení jakékoli činnosti, jenž porušuje pravidla serveru. Hráč je povinen výzvu uposlechnout.

1.19 Hráč může být na serveru afk pouze za předpokladu, že se nějakým způsobem nesnaží obejít ochranu serveru proti takovým dlouhodobým činěním (různé antiafk kolotoče, skákání na místě apod.). 

1.20 Je povoleno psát pouze těmito jazyky: čeština, slovenština a angličtina. Psaní jakýmkoli jiným jazykem bude automaticky bráno jako spam. Emotikony jsou povolené.

1.21 Je zakázáno jakkoli porušovat zákony nebo Ústavu České nebo Slovenské republiky. V případě takového konání budeme kontaktovat příslušné správní orgány.

2. Pravidla miniher

2.1. Základní pravidla miniher

2.1.1 V minihrách platí všeobecná pravidla. 

2.1.2 V minihrách, které to umožňují je zakázáno měnit tým za účelem poškozování nějakého týmu. 

2.1.3 Je zakázáno jakékoli sabotování hráčů v týmových minihrách (podkopávání apod.). 

2.1.4 Je zakázáno být připojený v minihře a nehrát nebo se schovávat, pokud to nepatří k běžnému systému hraní dané minihry. 

2.1.5 Pravidla týkající se týmování jsou vypsány u jednotlivých miniher. 

2.1.6 Spectatoři mohou radit hráčům v průběhu hry. 

2.1.7 V minihrách, kde je to možné je přísně zakázáno střílet z No-PvP zóny. 

2.2. Pravidla minihry Vánoční minihra

2.2.1 V minihře platí všeobecná pravidla a základní pravidla miniher. 

2.2.2 V minihře je zakázáno využívat létání, teleportování či vyšší rychlosti.

3. Pravidla survival světů

3.1 Základní pravidla survival světů

3.1.1 V survivalu platí všeobecná pravidla.

3.1.2 Je přísně zakázáno griefovat nebo jinak úmyslně ničit přírodu a stavby ostatních hráčů i v případě, že přidal oprávnění ke stavbě dalšímu hráči ve své residenci.

3.1.3 Server nenese žádnou odpovědnost za změny způsobené přechodem na novější verzi Minecraftu.

3.1.4 Veřejné warpy a teleporty musejí být zabezpečeny proti zabíjení hráčů a nesmějí směřovat nikam, kde by se hráči mohli zabíjet, pokud to nebude již zmíněno ve výzvě k teleportu. 

3.1.5 Hráčské obchody (chestshopy) musejí být viditelné a ceny nesmějí být přemrštěné.  

3.1.6 Je povolené PvP, při zabití si hráči nejsou povinni itemy vracet, pokud na tom nejsou předem domluveni. 

3.1.8 Teamování v serverových PvP arénách je povolené pouze do 3 hráčů.

3.1.9 Je zakázáno se odpojovat při boji v serverových PvP arénách.

3.2.0 Pokud se hráči domluví na prodeji nebo výměně nějaké věci a jeden nezaplatí nebo danou věc nevydá, má poškozený právo na náhradu škody. Pro předcházení možných rizik doporučujeme používat trade systém (/trade). Pro ověření neúspěšného obchodu je nutné mít dostatečné důkazy. 

3.2.1 Je zakázáno vlastnit jakékoli itemy nebo určité množství itemů, které nelze získat hraním. 

3.2.2 Je přísně zakázán tzv. tpakill – zaslání žádosti o teleport a poté zabití hráče za účelem získání jeho itemů nebo vytvoření warpu, který má hráče zabít (výjimku tvoří tzv. PvP arény. U tohoto případu ale musí být hráč informován ještě před tím, než se do daného místa teleportuje – například zprávou v chatu) – toto pravidlo platí i v případě že se teleportuje na residenci a sám plugin ho upozorní na pád při teleportu.

3.2.3 Je zakázáno úmyslně ničit okolí cizí residence v rozmezí do 5 bloků od konce residence. V opačném případě se nesmí jednat o zásadní změnu vzhledu okolí.

3.2.4 Pokud si hráč nevytvoří residenci nebo nevyužije jinou automatickou ochranu staveb, tak server neručí za zachování ani pozdější obnovení stavby.

3.2.5 Je možné využívat maximálně 3 spawnery na chunk (oblast 16×16 bloků). V opačném případě budou bez náhrady smazány.

3.2.6 Je zakázáno měnit názvy itemů (klíče od truhel apod.) a jejich popisy za účelem oklamání ostatních hráčů při prodeji či předání.

3.3 Pravidla Survivalu

3.3.1 Na Survivalu platí všeobecná pravidla a pravidla survival serverů.

3.3.2 Každý hráč je povinen si svou stavbu ochránit residencí. U nezabezpečených staveb a truhel hrozí jejich vykradení.

3.3.3 V PvP aréně je zakázáno využívání létání a nesmrtelnosti.

3.3.4 Doly se doplňují automaticky po určitém čase. Pokud ale jsou vytěženy dříve, každý hráč je může doplnit za coiny.

3.3.5 Je zakázáno úmyslně podkopávat ostatní hráče.

3.3.6 Je zakázáno přeprodávat spawnery vykopané jiným hráčem.

3.3.7 Je zakázáno stavět v dolech – v dolech je povoleno pouze těžit suroviny.

3.4 Pravidla Skyblocku

3.4.1 Na Skyblocku platí všeobecná pravidla a pravidla survival světů.

3.4.2 V PvP aréně je zakázáno využívání létání a nesmrtelnosti.

3. Pravidla PvP světů

4.1 Na PvP světech platí všeobecná pravidla. 

4.2 Pokud se hráči nedomluví na vrácení itemů v případě zabití, nemusí si itemy vracet. 

4.3 Týmování je povoleno maximálně o 3 hráčích.

4.4 Je zakázáno se odpojit v případě, že zrovna hráč bojuje s dalším hráčem.

5. Pravidla Creative světů

5.1 Základní pravidla Creative světů

5.1.1 Na Creative  serverech platí všeobecná pravidla. 

5.1.2 Na Creative serverech je zakázáno vlastnit enchantované itemy nebo lektvary, které nelze nalézt v klasickém creative inventáři. 

5.1.3 Na Creative serverech je přísně zakázáno házet po ostatních hráčích jakékoli lektvary. 

5.1.4 Je přísně zakázáno ničit cizí stavby i za předpokladu, že ti vlastník přidá oprávnění k parcele. Nejsme ale povinni škodu na stavbě nahrazovat, protože vlastník parcely přidal oprávnění ke stavění na své parcele zcela dobrovolně.

5.2 Doplňující pravidla k Creative světům

5.2.1 Na Creativu platí všeobecná pravidla a základní pravidla creative serverů. 

5.2.2 Je zakázáno kopírovat cizí stavby, pokud ti k tomu původní stavitel nedal oprávnění. 

5.2.3 Je zakázáno stavění extrémního množství bloků nebo entit, které mohou lagovat server nebo klienty hráčů. 

5.2.4 Je povoleno pořádat tzv. „miss skinů“, „seznamky“ apod.

5.2.5 Na parcelách, které jsou přímo vedle spawnu má její vlastník povinnost své stavby udržovat v pořádku.

6. Pravidla premium výhod

6.1 Základní pravidla premium výhod

6.1.1 Pokud si hráč zakoupí nebo začne využívat prémiovou hodnost (VIP, Legenda nebo Sponzor), automaticky tím schvaluje porušování Mojang zásad – tzv. EULY. 

6.1.2 Platba za prémiovou hodnost je brána jako příspěvek na provoz serveru a tudíž je nevratná a nenárokovatelná. 

6.1.3 Pokud si hráč zakoupí výhody, neznamená to, že nemůže dostat ban nebo jiný trest. 

6.1.4 Pro správnou aktivaci výhod musí být sms odeslána ve správném tvaru na správné číslo. O úspěšné transakci jsi informován/a prostřednictvím příchozí sms. 

6.1.5 V případě špatně odeslané sms (ve špatném tvaru apod.) neručíme za kladně vyřízenou reklamaci. 

6.1.6 Reklamaci platby lze provádět na našem webu v odkazu ## CHYBNÁ SMS ##

6.1.7 Při změně jména si hráč může zažádat o přesun hodnosti na emailu info@infinityland.eu, přesunout je možné pouze v případě, že si hráč změnil svůj herní nick v originálním Minecraftu. Výjimku tvoří pouze hodnost přepsaná zakoupenou hodností, která byla vyšší nebo aktivní ban kvůli nevhodnému nicku.

6.1.8 Hodnost lze aktivovat pouze jednou (mimo dočasné výhody). Za více stejných zaplacených hodností na stejný nick nebude nic přičteno navíc.

6.1.9 Pokud hráč soustavně porušuje pravidla, může mu mimo jiné i sebrána premium hodnost bez náhrady.

6.1.10 Výhody premium hodností si vyhrazujeme kdykoli změnit, či zrušit. 

6.1.11 Premium hodnost je nepřenosná, vyjímkou je překlep v herním nicku při zakoupení nebo změna herního nicku v zakoupené (originální) hře.

6.1.12 Peníze za zaplacené a využívané služby nelze vrátit ani za předpokladu, že hráč nebude na serveru aktivní a nebude je tedy využívat.

6.2 Pravidla hodnosti YouTuber

6.2.1 Pokud hráč s hodností „YouTuber“ si svůj stream propaguje jakýmkoli způsobem na našich službách, je povinen z našeho serveru streamovat alespoň následujících 20 minut od poslední propagace.

6.2.2 Hráč s hodností „YouTuber“ má povinnost uvést v popisku svého videa IP adresu serveru „play.infinityland.eu“ a odkaz na webové stránky „https://infinityland.eu/“.

7. Pravidla Admin Teamu (dále jen AT)

7.1 Každý člen Admin Teamu je povinen spravedlivě vyřešit problém na který má dostatečná oprávnění. 

7.2 Člen AT nesmí zneužívat své postavení vůči ostatním hráčům. 

7.3 Člen AT má zakázáno dávat hráčům jakékoli výhody, itemy, herní měnu apod, pokud k tomu nemá pádný důvod (např. výhra v eventu). Pokud se tak stane, hráč je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit. 

7.4 Člen AT je povinen schraňovat důkazy k uděleným trestům po potřebnou dobu. Vyjímkou jsou tresty kratší, než 3 dny.

7.5 Člen AT není povinen řešit problémy starší jak 30 dní, pokud se nejedná o chybu serveru apod. 

7.6 Pokud hráč nabyl trestu a myslí si, že mu byl udělen neprávem, má právo to nahlásit prostřednictvím fóra v sekci Stížnosti na Adminy

7.7 Člen AT nesmí svůj účet předat nebo vypůjčit jiné osobě. 

7.8 Členství v AT nelze zakoupit. 

7.9 Každý člen AT má povinnost informovat hráče o novinách na serveru, které mohou být pro ně užitečné nebo zajímavé.

7.10 Každý člen AT je povinen sledovat v rámci svých možností všechny části serveru.

7.11 Pokud člen AT počítá s tím, že bude déle jak 20 minut AFK, tak je povinen se předem odpojit.

7.12 Člen AT s postem „Builder“ je povinen v rámci svých schopností přispívat svými stavbami, které jsou určené pro server.

7.13 Člen AT má právo jakéhokoli hráče sledovat bez předchozího upozornění. Hráč je povinnen respektovat skrytí viditelnosti daného člena a tedy neprozrazovat jeho aktivitu pomocí chatu nebo jiných komunikačních prostředků dalším hráčům.

7.14 Pokud jsou členům AT sděleny jakékoli informace, které nejsou na serveru veřejné, mají zakázáno je sdělit komukoli jinému.

7.15 V případě, že člen AT žádost o unban zamítne nebo přijme, tak má povinnost uvést v komentáři důvod k učinění (v případě, že je k trestu nutný důkaz, tak i ten).

7.16 Každý člen je povinen na svém profilu na webové prezentaci serveru uvést buď svůj reálný věk nebo ho mít nastavený jako skrytý. U bydliště musí být uvedené reálné město nebo stát, kde daný člen pobývá.

7.17 Je přísně zakázáno prozrazovat ostatním hráčům informaci s tím, že je daný člen AT online na nějaké části serveru i v případě, kdy je daný člen v seznamu hráčů skrytý.

7.18 Hráč se může stát členem týmu pouze v případě, že je vybrán v náboru, který je pořádán ve webové aplikaci serveru.

7.19 Členové AT nesmí banovat nebo jinak trestat další členy AT.

8. Pravidla služeb poskytovaných k hernímu serveru

8.1 Základní pravidla služeb poskytovaných k hernímu serveru

8.1.1 Na všech službách poskytovaných k hernímu serveru platí všeobecná pravidla. 

8.2 Pravidla fóra

8.2.1 Na fóru je přísně zakázáno psát 2 příspěvky v jednom vlákně za sebou. K přidání informací slouží možnost Upravit. 

8.2.2 Na fóru je zakázáno začínat tzv. „Flame war“ – diskuse, která překročila hranice pro účastníky přínosné výměny názorů a stala se hádkou. 

8.2.3 Je zakázáno psát do tématu o něčem jiném, než k čemu bylo původní téma určeno. 

8.2.4 Jakýkoli člen AT může diskuzi ukončit zamčením tématu nebo jakkoli nevhodný příspěvek smazat. 

8.2.5 Podpis u příspěvku nesmí obsahovat výrazně rušivé nebo jinak nevhodné prvky (automaticky přehrávající se videa na YouTube, obrovský text apod.).

8.3 Pravidla TeamSpeaku

8.3.1 Na TeamSpeaku je přísně zakázáno pouštět hudbu nebo nevhodné zvuky, pokud s tím ostatní v dané roomce nejsou předem seznámeni a všichni s tím souhlasí. 

8.3.2 Na TeamSpeaku je přísně zakázáno jakkoli úmyslně měnit svůj hlas. 

8.3.3 Na TeamSpeaku je přísně zakázáno křičet. 

9. Ostatní pravidla a ustanovení

9.1 Všechny příspěvky jsou brány jako dobrovolné na provoz herního serveru a nelze je nijak vymáhat zpět ani právní nebo soudní cestou. 

9.2 Cokoli již zakoupené za herní měnu nelze vrátit, pokud není stanoveno jinak. 

9.3 Jakékoli výhry ze soutěží pořádanými serverem či jejich partnerů nelze právně nebo soudně nárokovat a mohou být bez předchozího oznámení odebrány. 

9.4 Soutěže a eventy (herní i neherní) si nárokujeme kdykoli změnit či zrušit bez předchozího upozornění. 

9.5 Neposkytujeme podporu k chybám a problémům se samotným Minecraftem.

9.6 Každý hráč může mít zaregistrovány pouze 3 účty. Výjimku tvoří ti, co si změní svůj herní nick nebo jejich poskytovatel internetu jim přidělil sdílenou IPv4 adresu.

9.7 Zaplacení za unban nelze využívat donekonečna. V případě opakovaného zneužívání této služby si vyhrazujeme právo unban neudělit.

9.8 Pokud je hráč na serveru umlčen, je mu povoleno komunikovat s ostatními pomocí textů na cedulkách.

9.9 Každý hráč je povinen uposlechnout příkaz člena AT.

9.10 Pokud hráč využívá nějakou VPN síť, jeho IPv4 adresa je registrovaná mimo Česko a Slovensko nebo se připojuje přes jakýkoli proxy server, tak mu nemusí být zpřístupněno připojení i v případě, že se nedopustil žádného přestupku.

9.11 V případě, že hráč dostane ban na herní nick má zakázáno se připojit za jiný po celou dobu, kdy má aktivní ban. Pokud se tak stane, tak mu bude udělen ban na IP adresu.

9.12 Je přísně zakázán jakýkoli prodej herních prostředků nebo účtů mimo server. Při takovém činění neneseme žádnou odpovědnost za případné škody nebo ztráty.

9.13 Vyhrazujeme si právo zablokovat komunikaci s jakýmkoli hráčem, pokud nás spamuje nebo uráží na našich profilech.

9.14 Trest může být udělen od vedení serveru i z jakýkoliv jiných důvodů, než jsou výše popsané. 

10. Ochrana osobních údajů (GDPR)

10.1 Veškerá herní data a to včetně herního chatu a soukromých zpráv jsou ukládány na serverech sdružení Fakaheda.eu, emaily jsou ukládány u společnosti Wedos Internet, a.s. (provozují webhosting Wedos.com).

10.2 Při platbě SMS zprávou z Česka nezískáváme žádné osobní údaje mimo herní nick, kam je výhoda aktivována. Telefonní číslo zpracovává sdružení Fakaheda.eu.

10.3 Při platbě SMS zprávou ze Slovenska nezískáváme žádné osobní údaje mimo herní nick, kam je výhoda aktivována. Telefonní číslo zpracovává sdružení Fakaheda.eu.

10.4 Mezi osobní údaje patří herní nick na serveru a připojovací IP adresa přidělená poskytovatelem. Herní nick je dostupný veřejně pro všechny další hráče, kteří hrají na stejném serveru, slouží k unikátní identifikaci hráče. K IP adrese mají přístup pouze pověření administrátoři serveru.

10.5 Každý hráč má právo na vymazání všech soukromých dat, které zanechal na našem serveru. O vymazání je nutné zažádat individuálně na emailu info@infinityland.eu. Žadatel o vymazání musí mít přístup (heslo) k hernímu účtu nebo jinak prokázat, že účet vytvořil. Údaje o předmětech nebo výhodách zakoupených za reálné peníze nemažeme z důvodu možného budoucího sporu (reklamace).

10.6 Web InfinityLand.eu a Forum.InfinityLand.eu ukládá soubory Cookies do prohlížeče. Jedná se o upozornění, informace o zavřených informačních proužcích  a informace o přečtených tématech. Soubory Cookies je možné vymazat v nastavení webového prohlížeče.

10.7 Na webu Forum.InfinityLand.eu si je možné vytvořit uživatelský profil, který slouží pro psaní příspěvků na fórum a zasílání soukromých zpráv. Všechny příspěvky jsou dostupné veřejně. Vyjímkou jsou pouze sekce dostupné pro vybrané uživatele (administrátory serveru).

10.8 Zveřejnění citlivých dat jako je bydliště či věk na webovém profilu je na zvážení hráče. Tyto údaje nejsou pro registraci povinné.

10.9 Vybraní administrátoři mohou číst soukromé zprávy a přihlášky do Admin Teamu. Ty mohou obsahovat citlivé osobní údaje. Administrátoři, kteří k nim mají přístup svým podpisem potvrdili mlčenlivost o citlivých datech.

10.10 Hráči mohou sdílet text nebo screenshot s obsahem soukromé zprávy jiného hráče pouze se souhlasem daného hráče nebo v případě porušení podmínek našeho serveru.

10.11 Hráč odesláním zprávy do veřejného chatu souhlasí s tím, že zpráva bude veřejně dostupná bez omezení. Tato akce je z logiky věci nevratná.

10.12 Uživatelská hesla jsou ihned po zaslání šifrována a nejsou dostupná v čitelné podobě.

10.13 Veškerá data jsou ukládána pouze elektronicky a zabezpečena proti ztrátě nebo zneužití.