Pravidla a podmínky užívání:

Využíváním služeb, produktů a serverů InfinityLand.eu souhlasíte s těmito Pravidly a podmínkami využití.

Souhlas uživatelů mladších 18 let:

Pokud jste mladší 18-ti let, požádejte prosím své rodiče nebo zákonného zástupce, aby si přečetli a schválili tyto Obchodní podmínky za Vás před tím, než začnete využívat služby, produkty a servery InfinityLand.eu. Pokud Vy, Vaši rodiče nebo zákonní zástupci nesouhlasíte s těmito Obchodní podmínkami, pak Služby ani jejich části nesmíte užívat ani k nim mít přístup. Při přihlašování k účtu prohlašujete a zaručujete, že jste fyzická osoba, která je starší osmnácti (18) let nebo jejíž zákonní zástupci přijali tyto Smluvní podmínky a souhlasili s nimi.

1. Vymezení pojmů

1.1.     InfinityLand.eu – soubor herních serverů (dále jen InfinityLand.eu).
1.2.     Kupující – ten kdo nakupuje/využívá služeb a produktů InfinityLand.eu ( dále jen Kupující).

2. Informace

2.1.     Při vytvoření Účtu nemusíte platit žádné poplatky za registraci ani předplatné. Nicméně některé Služby, Produkty a Servery mohou vyžadovat zaplacení poplatku. Rozhodnete-li se přihlásit k odběru takových Služeb, Produktů a nebo Serverů musíte splnit následující:
     2.1.1.     je Vám více než osmnáct (18) let, nebo pokud jste mladší osmnácti (18) let, Váš rodič nebo zákonný zástupce potvrdil příslušný nákup a tyto Smluvní podmínky Vaším jménem a souhlasil s nimi;
     2.1.2.     jste oprávněným držitelem Účtu ve vztahu k Účtu, ze kterého se přihlašujete k odběru Služeb;
     2.1.3.     jste oprávněn použít příslušnou kreditní kartu, bankovní, nebo PayPal účet, Mobilní telefon pro premium SMS nebo jiné akceptované způsoby platby;
     2.1.4.     všechny informace, které poskytnete, jsou pravdivé a přesné; a
     2.1.5.     souhlasíte se zaplacením všech vzniklých poplatků, dokud nezrušíte svůj Účet a neukončíte tyto Smluvní podmínky v souladu s těmito Smluvními podmínkami.

2.2.    Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH).
2.3.     Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
2.4.     Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
2.5.     Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

3. Doručování zboží

3.1.    Kupující souhlasí s okamžitým doručením objednaných služeb, produktů s digitálním obsahem,, serverů a podobně a bere na vědomí, že jakmile začne proces doručení, ztrácí právo na odstoupení od objednávky.
3.2.    Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 2 dnů od uhrazení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Kupující je povinen zboží převzít. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
3.3.    Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu na jeho vyžádání a to nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti spotřebitelem.
3.4.    Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v elektronické formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.
3.5.    Cena a způsob doručení je vždy zobrazena u konkrétního zboží.

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

V upravené formě převzato z gameteam.cz.